Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 2018

    

Výroční členská schůze

Klubu chovatelů rousné zakrslé slepice konané dne 13.1.2018

 

 

1.Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda klubu Bohumil Byrtus. Před zahájením schůze přítomní podepsali presenční listinu. Na základě její kontroly bylo konstatováno, že výroční členská schůze je schopná uzavírat usnesení. Předseda konstatoval, že věří, že díky pěknému prostředí v Kolibě na Kajlovci bude naše společné posezení jednání a usnášení se důležitých věcí bude naše VČS nejen usnášení schopná ale i příjemná.

 

2. Předseda klubu důkladně rozebral výstavní rok 2017 do kterého se zapojili všichni dospělí členové i jeden mladý perspektivní chovatel. Byli bychom rádi, kdyby více mladých i v budoucnu přicházelo. Pro to je důležitý příklad všech našich členů, kteří prokazují, že jsou to chovatelé, kteří se věnují systematickému šlechtění.

 

3. Pokladna – členové byli seznámeni s příjmy klubu a  výdaji. V roce 2018 výrazně pomohl na činnost klubu příspěvek městského výboru v Hradci nad Moravicí. Při revizi pokladny nebyly shledány žádné rozdíly

.

4.Předseda klubu zhodnotil podrobně tři hlavní výstavy a to v Hradci nad Moravicí, Studénce a v Brně.  V diskusi o výstavnímu kalendáři 2018 členská základna podpořila myšlenku pokračovat s účastí na Jihomoravské výstavě v Brně, pokud se tato uskuteční v roce 2018. Z hlediska kvality vystavených jedinců, tuto skutečnost podrobně rozebral náš klubový posuzovatel Jaroslav Trávníček, neboť pohled posuzovatelů byl malinko rozdílný v pohledu na typ, který je pro nás alfa a omega pro kvalitní šlechtění. Členská základna je názoru, že pro jednotnost obzvláště pomůže posuzování malých slepiček je nutné jejich posuzování v klecích a to i u plemen, která se vystavovala v klecích. Věříme, že do budoucna se tato skutečnost zlepší.

 

5. Jednatel klubu probral s členskou základnou nový formulář pro soutěž. Tento formulář se setkal se souhlasem členů. Dohodli jsme se, že do formuláře se přidá skutečnost, že za jednu každou výstavu může být započítáno max. 7 zvířat v jedné barvě a kresbě, která získala 93 a více bodů. Méně hodnocená zvířata se do soutěže nezapočítávají. Hlavním smyslem soutěže je dát důraz na kvalitu. Formulář takto bude dopracován, aby byl jasný každému.

 

6. Díky podpoře městského výboru v Hradci došlo v roce 2017 zakoupeno 7 kvalitních zvířat v Německu. Jejich výběru se zúčastnil přítel Jaroslav Trávníček. Zařadit do chovu nepříbuzné zvířata je velmi obtížné, neboť poslední importy se uskutečnily před pěti lety.

 

7 Volba výboru 

Předseda: Bohumil Byrtus

Jednatel : Ing. Gerhard Stein

Pokladník : Jiří Štefka

 

revizní komise : Sonnek Petr

poradce chovu : Jaroslav Trávníček

 

8. Diskuse

Členové souhlasili s dalšími importy i v roce 2018

Na základě připomínky byl odsouhlašen členský příspěvek v roce 2018 na symbolických 100 Kč za rok

Na příští členské schůzi bude vyhlášen výsledek o nejlepšího chovatele klubu 2017. Do uskutečnění členské schůze je třeba odeslat výsledky  dvou chovatelů. Ostatní výsledky odevzdali, což je velmi dobré, že členové berou soutěž vážně a prestižně

 

9. Občerstvení

 

10. Závěr 

Předseda klubu poděkoval všem přítomným za jejich účast a za aktivní zapojení všech přítomných do diskuse.

 

 

Předseda                                              Jednatel

Bohumil Byrtus                                    Ing. Gerhard Stein