Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze konané 29.června 2014

                                             Zápis

 

z členské schůze klubu chovatelů rousné zakrslé slepice konané dne 29. června 2014                   

 

 

 

1.    Přítomné přivítal a s programem přítomné členy seznámil předseda klubu  Bohumil Byrtus. Čenská schůze se stejně jako v loňském roce v letním období konala pod širým nebem v areálu ZO ČSCH Hradec.

2.    Jednatel ZO Ing. Stein zhodnotil vývoj členské základny v roce 2014. Aktuálně přibyli 3 noví členové klubu. Všichni se sídlem organizace mimo okres Opava. Je to jeden z velmi pozitivních signálů na propagaci v odborném tisku a na internetu. Potenciálně máme rozpracovanou možnost přijetí dalších pěti vážných zájemců, všichni v této době aktivní chovatelé holubů. Věříme, že je šance opět rozšířit členskou základnu i do oblastí ČR, kde doposud žádné členy nemáme, ale víme, že rousné slepice se zde ojediněle chovají.

S ohledem na tyto skutečnosti bude nutno přehodnotit i systém výročních členských schůzí a  klubových výstav tak, aby i členové ze vzdálenějších oblastí republiky měli pádný důvod se zúčastnit nazveme to klubového setkání, kde by si mohli vzájemně vyměnit chovatelský materiál, zkušenosti, ale vzájemně  spolu strávit příjemné chvíle a co nejvíce naplnit i společenské poslání klubu.

3.    V letošním roce byla průběžně zajišťována distribuce vajíček, chovných slepic a kohoutů jak členům, tak i nečlenům, kteří se na náš klub obrátili. Hlavním smyslem bylo a zůstává rozšíření kvalitní členské základny. Nejvíce se na tom podíleli př. Byrtus , Wieder a Stein. Další požadavky ze stran chovatelů na nejrůznější barevné a kresebné rázy směřujeme k účasti na speciální výstavě v Hradci nad Moravicí 9. a10. srpna 2014. Zodp. př. Byrtus

4.    Při příležitosti výstavy se uskuteční v sobotu 9. srpna 2014 společenské setkání chovatelů, majitelů a přátel chovu rousné zakrslé slepice společenské setkání, které se uskuteční rovněž v areálu ZO ČSCH Hradec nad Moravicí. Zodp. Př. Stein, Byrtus Bohumil

5.    Ubytování pro zájemce na klubové setkání zajistí př. Marek Byrtus.

6.    Na návrh členské základny bude soutěž o nejlepšího chovatele klubu rozšířena o výstavu mladé drůbeže roku 2014 a výstavu

7.    Rousné slepice, která se uskuteční v Opavě v areálu ZO ČSCH Opava. Termín prosinec 2014. Zodp. Př.Wieder, Byrtus Bohumil.

8.    Členové klubu byli seznámeni s letními a podzimními termíny  výstav drobného zvířectva na Severní Moravě

9.    Koordinací posuzovatelů drůbeže na klubových a speciálních výstav byl pověřen přítel Jaroslav Trávníček, který jako posuzovatel připraví a zpracuje materiály k dalšímu šlechtění rousné zakrslé slepice v kresbě zlatoprsá.

10.          Př. Wieder projedná možnosti posouzení rousné zakrslé slepice na výstavě mladé drůbeže posuzovatelem – specialistou.

11.          Přítel Štefka seznámil přítomné se stavem vedení klubové kroniky. Po dodání zápisů, článků a fotografií bude klubová kronika dopracována. Zodp. př. Štefek a Štefková

12.          Poděkování za občerstvení patří paní Byrtusové.

Zapsal: Ing. Gerhard Stein

Ověřil: Bohumil Byrtus, Pavel Wieder

V Opavě 29. června 2014

 

 

Bohumil Byrtus                                          Ing. Gerhard Stein