Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční členské schůze 2017

Zápis z výroční členské schůze klubu chovatelů rousné slepice konané dne 26.2.2017

 

 1. Schůzi zahájil a přítomné přivítal předseda Bohumil Byrtus. Schůze byla zahájena v 10 hodin v restauraci Koliba, která je součástí autokempingu Kajlovec.
 2. Byla provedena prezence členů. Předseda revizní komise na základě kontroly konstatoval, že výroční schůze je usnesení schopná. Čtyři členové, kteří se omluvili, byli vzhledem k účasti na jiných chovatelských akcích omluveni.
 3. Předseda organizace přednesl zprávu o činnosti klubu v roce 2016 a poděkoval členům, kteří se v průběhu roku aktivně zapojovali do místních i okresních výstav. Zejména pak poděkoval základním organizacím Hradec nad Moravicí a Studénka, které umožnily bezplatně uspořádat speciální a klubové výstavy v rámci svých pravidelných výstav drobného zvířectva. 
 4. Předseda podrobně rozvedl zejména speciální a klubové výstavy, do kterých se zapojila většina členů s účastí cca 100 slepic na jedné i druhé výstavě.
 5. Pokladní správa za rok 2016 byla pravidelně rozebrána jak v položkách příjmu, tak i výdaje. Nebylo nalezeno žádných závad, stav pokladny je zhruba na předcházejících dvou letech i přesto, že jsme nezažádali žádné dotace od obcí. V letošním roce se pokusíme tuto situaci zlepšit, a o dotaci na speciální i klubovou výstavu se alespoň pokusíme zažádat.
 6. Bylo poděkováno klubovému členovi Jaroslavu Trávníčkovi, který v rámci úspor hospodaření provedl posouzení zdarma.
 7. Předseda klubu navrhl, abychom výjimečně provedli i v tomto roce volbu nového výboru, který je zárukou kvalitní práce klubu. Po diskuzi byla vyjádřena shoda a níže uvedení členové byli schváleni jednomyslně:

 

Předseda: Bohumil Byrtus

Jednatel: Ing. Gerhard Stein

Místopředseda: Jiří Štefka

 

 1. Jednomyslně byl schválen předseda revizní komise Petr Sonek, člen revizní komise Tomáš Dušek, externí pokladník Ludmila Byrtusová.
 2. Byl schválen poplatek internetu pro rok 2017 ve výši 508 Kč.
 3. Členové odevzdali evidenční listy chovatele pro rok 2017.
 4. V rámci diskuze byla probrána soutěž o nejlepšího chovatele roku 2016. Část členské základny  chovatelské tiskopisy vyplnila, někteří členové přislíbili, že vzhledem k tomu, že neměli u sebe posuzovací lístky, vyplní formuláře doma a zašlou je na adresu jednatele. Definitivní vítězové soutěže za rok 2016 budou vyhlášeni na schůzi, která se uskuteční v červnu 2017.
 5. Na základě připomínek přítele Štefky zpracuje Ing. Gerhard Stein nový formulář o nejlepšího chovatele klubu s tím, že definitivní podobu formuláře si odsouhlasíme na členské schůzi v červnu 2017.
 6. Ing. Gerhard Stein zpracuje aktualizovaný seznam členů našeho klubu.
 7. Pro rok 2017 byly schváleny:
 1. specializovaná výstava v Hradci nad Moravicí
 2. klubová výstava ve Studénce 
 1. Členové klubu vřele děkují své člence Byrtusové Ludmile za zákusky, které sama upekla.
 2. Předseda po diskuzi ukončil schůzi v 12:45.
 3. Posledním bodem programu bylo podání oběda všem zúčastněným členům

 

Zapsal: Ing. Gerhard Stein

Kontrola: Bohumil Byrtus